Basisschool Op de Heuvel

We streven ernaar om de kinderen in een open en kindvriendelijke sfeer veel te leren. We stellen hoge eisen aan een leeromgeving, waarin ieder kind zich veilig voelt, een gevoel van eigenwaarde ontwikkelt en zich geaccepteerd weet.

We werken met succes volgens het model van ‘Teamonderwijs Op Maat’ (TOM), waarbij de kinderen in units met flexibele werkplekken zijn ondergebracht. In elke unit werkt een team van unitmedewerkers (leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires) nauw samen aan de ontwikkeling van de kinderen.  Bij onze onderwijspraktijk laten we ons leiden door de principes van zelfstandig werken, onderzoekend leren en coöperatief leren. 

Goede resultaten bij taal, lezen en rekenen staan bij ons voorop. Centraal staan de planningen van de gerichte instructies en de terugkoppelingen op de geleverde prestaties. Aanvullend op dit opbrengstgericht werken besteden we veel tijd en energie aan de creatieve en expressieve ontwikkeling van ieder kind.

Het Voorzieningenhart Op de Heuvel betekent voor ons een geweldige uitdaging om het beste uit de wijk en van school met elkaar te verbinden met als doel het (onderwijs)aanbod aan de kinderen te verrijken. 

 

Voor meer informatie: www.bs-opdeheuvel.nl/

Contact gegevens

Ericastraat 39
6561 VX Groesbeek
024-3972412
info@bs-opdeheuvel.nl

bezoek de website

Ericastraat 39 | 6561 VX Groesbeek | 024 - 7600 750 | info@opdeheuvelgroesbeek.nl