GGD

Gezonde School

 1. De Adviseur Gezonde School ondersteunt Basisschool Op de Heuvel bij het ontwikkelen van duurzaam gezondheidsbeleid via de Gezonde School werkwijze. Gezondheid in de brede zin van het woord, met thema’s zoals: voeding, bewegen, seksuele opvoeding, mediawijsheid, milieu en welbevinden. 
 2. Brechtje Bandell, 06-11319184, bbandell@ggdgelderlandzuid.nl
 3. www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl

Peutercafé

 1. Als jeugdverpleegkundige organiseer ik in voorzieningenhart ‘Op de Heuvel’ in samenwerking met Domino en de Gemeente het peutercafe. Wij zorgen één vrijdagochtend in de maand voor een leuke activiteit voor de peuters en koffie voor de ouders. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten en de kinderen met of naast elkaar spelen.  Daarnaast stimuleer en organiseer ik vanuit de gemeente groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen. Mocht je zelf een leuk idee hebben voor een thema- of groepsbijeenkomst, neem dan gerust contact op.
 2. Marloes Jonge Poerink, 06-55227323, mjongepoerink@ggdgelderlandzuid.nl
 3. Kijk op de website van de GGD: www.ggdgelderlandzuid.nl of de facebook pagina van kindercentrum Domino voor de data van het peutercafe.

Schoolverpleegkundige

 1. Als schoolverpleegkundige ben ik 1x per maand aanwezig op de school Op de Heuvel (spreekuur is in principe op de tweede maandagmorgen van de maand).  Ik hou daar een spreekuur voor ouders die vragen hebben over hun zoon/dochter t.a.v. gezondheid en opvoeding. Ouders kunnen een afspraak maken of zo even binnen lopen bij de start van het spreekuur.  Verder doe ik ook de screenings van de 5 / 8 /11 jarigen. Dit houdt in lengte, gewicht en een ogentest bij 5 en 11 jarigen. Bij de 8 jarigen alleen lengte en gewicht. 
 2. Anneke v Hes, 06-10252777, avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
 3. www.ggdgelderlandzuid.nl In de nieuwsbrief van de school worden  er ook regelmatig een nieuwsbrieven van de GGD geplaatst. 

Gezondheidsmakelaar

 1. De gezondheidsmakelaar werkt samen met de gemeente, sociaalteam en lokale professionals aan het verbeteren van de gezondheid van bewoners. In het voorzieningenhart zijn dankzij deze samenwerking voorlichtingen georganiseerd over zorgverzekeringen en over gezond & goedkoop eten. Ook hebben er fittesten voor senioren plaatsgevonden.
 2. Bas Vosbeek, 088-1447228, bvosbeek@ggdgelderlandzuid.nl 
 3. https://ggdgelderlandzuid.nl/

Ericastraat 39 | 6561 VX Groesbeek | 024 - 7600 750 | info@opdeheuvelgroesbeek.nl