ROC

Wilt u leren hoe u met de computer moet omgaan? Wilt u beter Nederlands leren praten, lezen of schrijven? Of zoekt u een cursus Solliciteren? 

Dan kunnen wij u verder helpen. ROC Nijmegen geeft cursussen Nederlands, rekenen en computer voor volwassenen. 

U leert op uw eigen tempo en op uw eigen niveau. In een kleine groep. En dichtbij huis. Ook op het Voorzieningenhart Op de Heuvel.

 

Meer informatie: https://www.roc-nijmegen.nl/student/volwasseneneducatie

Contact gegevens

Aanmelden en/of meer weten:

Bel: 024-8904024
Bel met:  Jet Wijdeveld 06-19599695
Of mail naar: educatie@roc-nijmegen.nl

bezoek de website

Ericastraat 39 | 6561 VX Groesbeek | 024 - 7600 750 | info@opdeheuvelgroesbeek.nl