Vogelvereniging De Gekleurde Zanger

Vogelvereniging De Gekleurde Zanger houdt jaarlijks in november haar vogeltentoonstelling in Voorzieningenhart Op de Heuvel.

Eens per maand organiseert Vogelvereniging De Gekleurde Zanger een grote bingoavond in de grote zaal.

Bramenhof 32
6561 ZC
Groesbeek
Telefoonnummer: 024 3975201

Ericastraat 39 | 6561 VX Groesbeek | 024 - 7600 750 | info@opdeheuvelgroesbeek.nl